Alg.Voorwaarden

1. Goederen moeten goed verpakt zijn in stevige dozen, bijvoorbeeld bananendozen of stevige verhuisdozen.
2. Dozen goed dichtplakken en zo weinig mogelijk plastic gebruiken.
3. Goederen die niet in een doos passen wel goed en stevig verpakken om schade te    voorkomen. Bij twijfel zullen we de goederen opnieuw verpakken en zullen de kosten in rekening worden gebracht op basis van tijd en extra gebruikte materialen.                                      4. Op de doos verzender en ontvanger plus telefoonnummers vermelden.
5. Voordat de goederen aangeleverd worden in ons depot, dient u eerst een vrachtbrief aan te maken op onze site onder de link transport.
6. De goederen worden in volgorde van binnenkomst geladen in de container.
7. Wanneer de container vol is gaan uw goederen de volgende maand mee.
8. Wanneer de goederen, na het vrijgeven door de douane bij ons depot in Gambia zijn           aangekomen krijgt u hiervan bericht en kunt u uw contactpersoon inlichten.
9. Bij het ophalen van de goederen in Gambia moet uw contactpersoon zich legitimeren en de codes doorgeven welke op de factuur staan, daarna zet hij een handtekening voor ontvangst.
10. De goederen worden alleen verzonden wanneer de factuur voldaan is.
11. Wij hanteren een starttarief van  8.50 euro vanaf 01-08- 2022
12. Wij houden de goederen in Gambia drie maanden in opslag, daarna mogen de goederen door de depoteigenaar verkocht worden.
13. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud, verlies of schade van de goederen en behouden     ons het recht om steekproefsgewijs de zending te controleren.                                                        14. Eventuele verzekering van de goederen dient u zelf te regelen.
15. Gevaarlijke stoffen dienen apart aangemeld te worden.*
16. Bij fietsen dient u de trappers te demonteren en deze aan de fiets te plakken, het stuur een kwartslag draaien. Fietsen die niet gedemonteerd zijn, krijgen een opslag van 0.10 m3.
18. Voor goederen die langer dan twee maanden in ons depot in Nederland staan rekenen we opslagkosten van €12.50 per m2 per maand, vanaf datum levering.
19. Het verzenden is op eigen risico, wij vergoeden in principe niet bij schade of vermissing.
20. Door het verzenden van de goederen geeft u aan van bovenstaande kennis genomen te hebben en gaat u hiermee akkoord.

Wij vervoeren geen gevaarlijke stoffen en medicijnen die onder de opiumwet vallen.