Privacy verklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken,
Bennie helpt Gambia verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

Voor en achternaam,
Adresgegevens,
Telefoonnummer,
E-mail adres,
Bankrekeningnummer.
Het afhandelen van uw betalingen,
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, Om goederen en diensten af te leveren.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken,

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar,tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker 16 jaar of ouder is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen,om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige,neem dan contact met ons op via benniehelptgambia@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Wij bewaren persoonsgegevens vijf jaar.

Delen persoonsgegevens met derden,

Bennie helpt Gambia verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bennie helpt Gambia gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien,aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien,te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bennie helpt Gambia en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage,correctie,verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar benniehelptgambia@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek van inzage door u is gedaan,vragen wij u een kopie van uw indentiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto,MRZ (macine readeble zone) de strook met nummers onderaan het paspoort,paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk,maar binnen vier weken, op uw verzoek. Bennie helpt Gambia wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder,de autoriteiten persoonsgegevens. Dat kan het beste via de link

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Bennie helpt Gambia neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik,verlies onbevoegde toegang,ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,neem dan contact op met benniehelptgambiaATgmail.com.