Verslagen ANBI

Statutaire naam:              Stichting Bennie Helpt Gambia. U ook.
KVK nummer:                  58410376
Vestigingsnummer:         000027827089
RSIN:                                 853028084
Statutaire zetel:               gemeente Coevorden
Akte van oprichting:      19-07-2013
Eerste inschrijving:        22-07-2013

Post en bezoekadres:
Straatnaam:                     Modem 33
Postcode:                          7741 MA
Woonplaats:                    Coevorden
Mailadres:                        benniehelptgambiaATgmail.com
Website:                            www.benniehelptgambia.nl
Telefoonnummer:           (06) 24868711

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving

1. De stichting heeft als doel: het opzetten, begeleiden en in stand houden van ontwikkelingsprojecten in Gambia en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Tot dit doel behoort niet doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.
2. De stichting beoogt het algemeen nut.
3. De stichting heeft geen winstoogmerk.
4. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het inzamelen van bruikbare goederen uit de regio Coevorden wat bestaan uit kleding, schoenen, bedlinnen, matrassen, klein speelgoed, incontinentie materialen, verbandmiddelen, ziekenhuis apparatuur, school meubelen en school materialen en wat verder als hulpgoederen kunnen worden aangemerkt of waar een bepaald moment behoefte aan is. Het verzendklaar maken van alle binnen komende materialen, het controleren, verpakken en stikkeren.
Het inzamelen van materialen, verpakt door derden en het verzenden hiervan met zeecontainers naar de haven van Banjul (Gambia). Deze items worden aangeleverd door stichtingen, bedrijven en particulieren uit België, Luxemburg, Noordelijk deel van Duitsland en geheel Nederland.
Het uitoefenen van een afhaalservice, wat in houdt, dat maandelijks vrijwilligers met een vrachtwagen rond zullen rijden door Nederland, België en Noord Duitsland en de goederen af halen die voor verzending naar Gambia zijn bedoeld.
Contacten onderhouden met mensen in Gambia Het bemiddelen en begeleiden van studenten die de wens te kennen geven iets te willen doen voor de arme bevolking in Gambia. Het onderhouden van contacten met de bevolking in de regio Coevorden. Het onderhouden van contacten met het bedrijfsleven in de regio Coevorden. Het onderhouden van contacten met de gemeente Coevorden het het verenigingsleven in de regio. Het onderhouden van contacten met de pers. Het onderhouden van contacten met de actieve medemensen die ook hulp bieden aan de mensen in Gambia. Het geven van lezingen aan scholen, groepen mensen. Het uitzoeken, uitvoeren en aanvragen mogelijkheden van subsidies die te verkrijgen zijn. Alle bovenstaande activiteiten zullen moeten worden uitgevoerd door bestuursleden en vrijwilligers die daar voor zijn of worden aangetrokken.

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Bestuurssamenstelling

Bestuurder:                               Hartings, Anthonius Adrianus Gerardus
Geboortedatum en -plaats:   10-05-1960, Utrecht
Datum in functie:                    17-05-2016 (datum registratie: 29-06-2016)
Titel:                                           Voorzitter
Bevoegdheid:                            Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Bestuurder:                              Balster, Gerardus Hendrikus Maria
Geboortedatum en -plaats:   16-07-1948, Wijhe
Datum in functie:                    19-07-2013 (datum registratie: 22-07-2013)
Titel:                                           Secretaris
Bevoegdheid:                           Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Bestuurder:                               Ahlers, Johanna Euphemia
Geboortedatum en -plaats:    27-12-1949, Coevorden
Datum in functie:                    17-05-2016 (datum registratie: 29-06-2016)
Titel:                                           Penningmeester
Bevoegdheid:                            Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Bestuurder:                               van de Put, Antonie
Geboortedatum en -plaats:    15-09-1945, Olst
Datum in functie:                    19-07-2013 (datum registratie: 22-07-2013)
Bevoegdheid:                            Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Het beloningsbeleid
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteit of activiteiten van de instelling

De balans en de staat van baten en lasten, met toelichting
Activa                                            Passiva
Vaste activa                    800           Eigen vermogen               40.185
Vorderingen              15.903           Kortlopende schulden     11.641
Liquide middelen     35.123
Balanstotaal              51.826           Balanstotaal                      51.826

Niet uit de balans blijkende verplichtingen:
De stichting heeft een huurcontract voor het pand tot 31-08-2018

Resultatenrekening
Omzet netto                                                148.387
Kostprijs verkopen                                      93.697
Bruto winst                                            54.690

Exploitatiekosten
Afschrijvingskosten                                       5.900
Personeelskosten                                          22.915
Onderhoud en huisvestingskosten            12.191
Verkoopkosten                                               1.904
Administratiekosten                                     1.887
Algemene kosten                                           4.041
Totaal kosten                                          48.381

Bedrijfsresultaat                                     5.852